תמונת פתיחהתמונת פתיחה
צילום: קרינה יערי-גליקין, ריטבו - צלמים, אבי אלבאום, משה שליט
 
Go
הליכהזינוקיםמשפחותסיוםשטח כינוסתמונות מסלול - 2תמונות מסלול - 1ריטבו - קו זינוק ופינישתמונות מסלול 3