7.7.2016 - בר מיצווה אורי ארנון
מפגש בלטרוןטקס בכותלצילום משפחתי והחוויה הירושלמיתארוחת צהריים