צילום: תומר פדר
מקבץ ראשוניהכנות ומתחם האקספוזינוק 10 וקמ ראשוניםתמונות שטח מקצה 5 ו 10 ק"ממקצה 2 ק"מ וילדיםטקס סיום ופודיום