סטריפ עליון  2558 חדשסטריפ עליון 2558 חדש
Photos: Ritvo Photography, Maor Elhiani, Gilad Kavalerchik, Ronen Topelberg SportPhotography
DEC Half marathon 22 - BestHalf marathon - DEC 2022