מקבץ ראשוניהכנותלילה - מחניון פורה לאיביםיום - מאיבים לחוף זיקיםמתחם סיום ופודיום