מירוץ הר איתן  לזכרו של אלי פיפמן 2017מירוץ הר איתן לזכרו של אלי פיפמן 2018מרוץ הר איתן לזכרו של אלי פיפמן 2019