בית ספר לצילום "סטודיו הראל" במסלול בן שמןהקמהצילום מהאוויר