מרוץ אשקלון ווינר נתנאל 24 - Bestמרוץ אשקלון ווינר נתנאל 2024