הכנות ומקצה ראשוןמקצה סיום ופודיוםמקצה רביעי בריכהמקצה שני ושלישי