באנר עליון בגלריה חדשבאנר עליון בגלריה חדש
Photos: Yoav Shimon, Tomer Feder
Hermon Challenge 22 - Runners galleryBest hi res