מקבץ ראשונייום ראשוןזינוקים אריאלמתחם זינוק וחלק ראשון 10 ק"מתמונות מסלול 7 ק"מציר החשמל 10 ק"מקו סיום אריאלאיזור הסיום וטקס