חצי מרתון התבור 24 - תמונות נבחרותחצי מרתון התבור 2024  גלרית רצים