צילום: תומר פדר - אדרנלין
מקבץ ראשוניהכנות ומתחם האקספוזינוק ושטחafter party