סטריפ לתיקייה מרוץ אל האופקסטריפ לתיקייה מרוץ אל האופק

Photos: Nir Sharon, Tomer Feder - SportPhotography
TFeder_rto23_0981TFeder_rto23_0982TFeder_rto23_0983TFeder_rto23_0984TFeder_rto23_0985TFeder_rto23_0986TFeder_rto23_0987TFeder_rto23_0988TFeder_rto23_0989TFeder_rto23_0990TFeder_rto23_0991TFeder_rto23_0992TFeder_rto23_0993TFeder_rto23_0994TFeder_rto23_0995TFeder_rto23_0996TFeder_rto23_0997TFeder_rto23_0998TFeder_rto23_0999TFeder_rto23_1000