סטריפ לתיקייה מרוץ אל האופקסטריפ לתיקייה מרוץ אל האופק

Photos: Nir Sharon, Tomer Feder - SportPhotography
TFeder_rto23_0001TFeder_rto23_0002TFeder_rto23_0003TFeder_rto23_0004TFeder_rto23_0005TFeder_rto23_0006TFeder_rto23_0007TFeder_rto23_0008TFeder_rto23_0009TFeder_rto23_0010TFeder_rto23_0011TFeder_rto23_0012TFeder_rto23_0013TFeder_rto23_0014TFeder_rto23_0015TFeder_rto23_0016TFeder_rto23_0017TFeder_rto23_0018TFeder_rto23_0019TFeder_rto23_0020