מרוץ-כריסמס-סטריפ--עליוןמרוץ-כריסמס-סטריפ--עליון

Photos: Ritvo Photography & Maor Elhiani
RT_06655TF_TRIH-050621-0212TF_tbm21-03331TF_tbm21-04163