צילום: תומר פדר
Petzl RopeTrip 2019 - Bestהכנות ומקצה ראשוןמקצה שני שלישימקצה רביעי בריכהמקצי סיום ופודיום