צילום: תומר פדר
 
Go
Alt Text לוגו אירועTitle Caption
Petzl RopeTrip 2019 - Bestהכנות ומקצה ראשוןמקצה שני שלישימקצה רביעי בריכהמקצי סיום ופודיום