ביקור שמעון גרשוןערב הוקרה ביקבי בן חייםילדי שניר לפוריםPurio  2016 SnirPurim 2017 Snirסיור בכפרים בדואים בדרוםאריזת חבילות סוכות 2021