יום לקוחות פרוייקט ראשוניםתקיעת מזוזה בפרוייקט הדרים בראשון לציוןטקס הטלת מטבעותתמונות סביבה