מירוץ לילה לבן - מקבץ ראשוניהכנות וזינוקרחוב הרצלסיום